Google search

2019年12月

港基承諾提供優質管業服務,悉心照顧業戶生活每一步,並經常在轄下物業舉辦不同類型活動,以加強與業戶間的溝通,攜手共同創造一個和諧作息環境。

栢慧豪園 心太軟製作班
栢慧豪園 風水講座
栢慧豪園 發光聖誕屋DIY
栢慧豪園 聖誕老人巡禮
栢慧豪園 聖誕奇趣繽紛SHOW
栢慧豪園 彈床同樂日
尚城 和諧粉彩體驗班
世宙 聖誕繽紛嘉年華 2019
世宙 聖誕雪人杯子蛋糕製作班